AllesRecht

Al het kromme rechten

Welkom!

Met decennia aan ervaring adviseert AllesRecht in ondernemings-, arbeids-, bestuursrecht en contracten en verleent rechtsbijstand in procedures

Met een persoonlijke aanpak streven wij ernaar voor u alles recht te zetten!

Graag adviseer ik u op genoemde rechtsgebieden en eventueel ook op aanverwante. Hebt u een geschil met een werknemer, houdt uw werkgever zich niet aan de regels, hebt u een probleem met uw gemeente, of met een uitkeringsinstantie, bijv. het UWV, wilt u een eigen bedrijf beginnen? Een geschil met huurder of verhuurder? Wilt u een bijzondere overeenkomst opgesteld hebben? 

Samen met u zoek ik graag de juiste rechtsantwoorden op uw vragen.    

Specifieke rechtsgebieden : 

  • Bestuursrecht, in alle aspecten
  • Ruimtelijke ordening ofwel Omgevingsrecht 
  • Arbeidsrecht : aangaan overeenkomst, ontslag, ziekte, en gevolgen van deze.
  • Huurrecht, bedrijfsruimte en woningen 
  • Procesrecht : procederen voor de kantonrechter en de bestuursrechter, en bij bezwaarcommissies van de overheidsinstanties (gemeente, provincie, rijk, uwv, belastingdienst).